รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” รุ่น 2

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 10, 2017 (All day)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรม เพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพหรมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” รุ่นที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ช่วยคนพิการเพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ทักษะและแนวทางการบริการช่วยเหลือคนพิการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมตรงกับความต้องการและความจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการ ทั้งยังทำให้คนพิการได้รับโอกาส ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูสามารถออกสู่สังคม และเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเท่าเทียมร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ ผู้แทนภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11