รมว. พม. ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ พร้อมนำปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า

สถานที่: 
ณ หน่วยงานในสังกัด พม จ.สมุทรปราการ และ สวนสาธารณะ คุ้งบางกระเจ้า จ. สมุทรปราการ
วานนี้ (23 พ.ค. 61) เวลา 14.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานนำลงพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ อีกทั้งมอบรถสามล้อโยกให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 คัน นอกจากนี้ ยังเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกกำลังกาย “ปั่นปันรักษ์สุขภาพ” โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร สังกัด กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานในระยะทาง 12 กิโลเมตร ณ คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพประกอบ: 
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า
 รมว. พม. ลงพื้นที่ พร้อมปั่นจักรยาน ณ คุ้งบางกระเจ้า