รมว.พม. ให้นายกฤษณะ ละไล เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทปในการจัดงานวันคนพิการสากล และการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่2

วันที่/เวลา: 
พุธ, พฤศจิกายน 8, 2017 (All day)
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องรับรอง รมว. พม. ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและในฐานะคณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทปในประเด็นการจัดงานวันคนพิการสากล และการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 (Thailand Friendly Design Expo 2017) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม นี้ โดยนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมสังเกตุการณ์และร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว โดยมีคณะผู้จัดงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่สังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการหารือในครั้งนี้ด้วย
ภาพประกอบ: 
รมว.พม. ให้นายกฤษณะ ละไล  เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทปในการจัดงานวันคนพิการสากล และการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่2
รมว.พม. ให้นายกฤษณะ ละไล  เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทปในการจัดงานวันคนพิการสากล และการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่2
รมว.พม. ให้นายกฤษณะ ละไล  เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทปในการจัดงานวันคนพิการสากล และการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่2
รมว.พม. ให้นายกฤษณะ ละไล  เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทปในการจัดงานวันคนพิการสากล และการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่2
รมว.พม. ให้นายกฤษณะ ละไล  เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทปในการจัดงานวันคนพิการสากล และการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่2