รมว.พม. ให้คณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2

รมว.พม. ให้คณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2  
 
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 9 สร. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ  พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและในฐานะคณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 (Thailand Friendly Design Expo 2017) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม นี้ โดยมีคณะผู้บริหาร พม. พร้อมด้วยนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะผู้จัดงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่สังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ
ภาพประกอบ: 
รมว.พม. ให้คณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนท
รมว.พม. ให้คณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนท
รมว.พม. ให้คณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนท
รมว.พม. ให้คณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนท
รมว.พม. ให้คณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนท
รมว.พม. ให้คณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนท
รมว.พม. ให้คณะทำงาน THAILAND Friendly Design EXPO เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนท