พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)

สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3) พร้อมบรรยายพิเศษ โดยหลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปยัง โรงแรม เมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเข้ารับการอบรม
ภาพประกอบ: 
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ พก. (DEP’3)