พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” ยกย่องเชิดชูเกียรติคณะนักกีฬาพาราไทย ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 7 ของเอเชีย

วันที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 11.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะนักกีฬาคนพิการ ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 450 คน ณ ห้องบอลรูม 1 - 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร พลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ในการเสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตอิสระและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า โดยเมื่อวันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เมืองจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมมหกรรม “กีฬาเอเชียนพาราเกมส์” (Indonesia Asian Para Games 2018) โดยร่วมลงแข่งขัน จำนวน 14 ชนิดกีฬา เช่น กรีฑา เทเบิลเทนนิส บอคเซีย ยิงปืน ฟันดาบ ฯลฯ จากทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา โดยผลงานของคณะนักกีฬาพาราไทย สามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 7 ของเอเชีย จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมด 44 ประเทศ และถือเป็นอันดับ 2 ในระดับอาเซียน ด้วยเหรียญรางวัลรวม 106 เหรียญ ได้แก่ 23 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน และ 50 เหรียญทองแดง วันนี้ จึงเป็นการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่คณะนักกีฬาคนพิการ ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง และฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม และหนึ่งในผลงานสำคัญเป็นผู้ที่เคยฝึกอาชีพจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมถึงนักกีฬาทุกคน ที่ทุ่ทเทฝึกซ้อมตนเองจนสามารถแสดงศักยภาพในเวทีโลก สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ “กระทรวง พม. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะนักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 ที่นำความสำเร็จสู่ประเทศไทย โดยทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จนสามารถเข้าร่วมแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงคณะครูผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเท เสียสละฝึกฝนให้กับนักกีฬาอย่างเข้มแข็ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาทักษะความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม และเพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตตลอดไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย
ภาพประกอบ: 
พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่
พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่
พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่
พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่
พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่
พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่
พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่