พก. จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนเรื่องแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับองค์การ UNICEF ประจำประเทศไทย

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 17, 2017 - 10:00
สถานที่: 
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 2 กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 2 กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนเรื่องแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสถานการณ์สิทธิและความเสมอภาคของเด็กพิการในประเทศไทย และหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด พก. ผู้แทนจากองค์การ UNICEF มูลนิธิเด็กพิการแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
พก. จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนเรื่องแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับองค์การ UNICEF ประจำประ
พก. จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนเรื่องแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับองค์การ UNICEF ประจำประ
พก. จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนเรื่องแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับองค์การ UNICEF ประจำประ
พก. จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนเรื่องแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับองค์การ UNICEF ประจำประ
พก. จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนเรื่องแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับองค์การ UNICEF ประจำประ
พก. จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนเรื่องแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับองค์การ UNICEF ประจำประ
พก. จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนเรื่องแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับองค์การ UNICEF ประจำประ