พก. โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp" เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

วันที่/เวลา: 
พุธ, พฤศจิกายน 15, 2017 (All day)

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงแรมบลูเวฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดการอบรมภาษาต่างประเทศ "English Camp" เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะวิทยากร นำโดย พล.ร.อ.สุกิจ แดงมั่นคง ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง พม. พ.ต.อ.เชิดชัย รัตนเมธานนท์ พล.ต.ต.วิสุทธิ์ เปล่งขำ นางลลิดา อัศวานันท์ และนางสาวพรพิมล หาญเศรษฐานนท์ เป็นอาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14