พก. แถลงข่าวเปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนพิการ

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. ณ ลานศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ผลิตละครสั้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความตระหนักของสังคมในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการอย่างเข้าใจและเท่าเทียม” ดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ชุด “S2S the Series” เพื่อนำเสนอผลงาน แนวคิด นโยบาย การดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวคนพิการ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากการร้องเพลงเล่นดนตรี แต่ยังมีความสามารถในการแสดงละครร่วมกับดารา นักแสดงชื่อดัง โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชาผ่านบทละคร สร้างเกียรติ โอกาส กำลังใจให้แก่คนพิการ และทุกคนในสังคม สู่การเป็นแบบอย่างและกำลังใจของคนทั่วประเทศ โดยคัดเลือกศิลปินต้นแบบ “S2S” 9 คน นำแสดง 9 เรื่อง ร่วมแสดงกับนักแสดงชื่อดัง โดยศิลปิน S2S เจ้าของเรื่องราวชีวิตจริง ดารานักแสดง ผู้กำกับละคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าว
ภาพประกอบ: 
พก. แถลงข่าวเปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนพิ
พก. แถลงข่าวเปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนพิ
พก. แถลงข่าวเปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนพิ
พก. แถลงข่าวเปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนพิ
พก. แถลงข่าวเปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนพิ
พก. แถลงข่าวเปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนพิ
พก. แถลงข่าวเปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนพิ
พก. แถลงข่าวเปิดตัวละครสั้นชุด “S2S the Series” น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนพิ