พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"

วันที่/เวลา: 
พุธ, พฤศจิกายน 8, 2017 (All day)
พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"
 
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยสมรภูมิ กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation" และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Present ง่ายได้สาระ" เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ โดยหลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปยัง โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเข้ารับการอบรม
ภาพประกอบ: 
พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"
พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"
พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"
พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"
พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"
พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"
พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"
พก. เปิดการอบรมภาษาต่างประเทศระดับผู้บริหารหลักสูตร "English workshop for presentation"