พก. เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 9, 2017 (All day)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ 50 โรงงาน จำนวน 700 อัตรา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจ้างงานอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพประกอบ: 
พก. เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พก. เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พก. เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พก. เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พก. เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พก. เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร