พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระราชดำริ น้ำพุร้อนสันกำแพง

สถานที่: 
ณ บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสารภี ศิลา ผู้จัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (mou) และ Kick off ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระราชดำริ น้ำพุร้อนสันกำแพง โดยมีผู้แทนจากกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ คณะทำงานออกแบบเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกลุ่มสื่อสารองค์กร ร่วมลงพื้นที่
ภาพประกอบ: 
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ
พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า การจัดพิธี mou และ Kick off เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในโครงการตามพระ