พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ จ.กำแพงเพชร

สถานที่: 
ณ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางอัจฉราพรรณ ธโนทัย เลขานุการกรม ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน และชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้าหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น การจักสานเส้นพลาสติก จากฝีมือคนพิการ ตำบลคลองน้ำไหล หัตถกรรม ไม้กวาด และผลิตภัณฑ์ล้างจาน จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ ได้ประชุมหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
ภาพประกอบ: 
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ
พก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กฯ