พก. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง DAO'S Run เพื่อเด็กดาวน์ฯ

สถานที่: 
ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วานนี้ (3 มิ.ย. 61) เวลา 05.45 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รัชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง DAO'S Run 2018 พร้อมนำคณะบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดโครงการ เดิน - วิ่งเพื่อเด็กพิเศษ Walk and run for Down Syndrome 2018 ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พก. เพื่อเป็นการให้กำลังใจครอบครัวที่มีลูกพิการทางสติปัญญา กลุ่มดาวน์ซินโดรมทั่วประเทศ และเป็นการจุดประกายให้ครอบครัวที่มีลูกพิการในกลุ่มนี้มีความเข้าใจและสามารถนำลูกออกสู่สังคม ทำให้เกิดการรับรู้และยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ พร้อมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เพื่อนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายในงานฯ มีน้องๆ ดาวน์ซินโดรม ดารานักแสดง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง จำนวนกว่า 400 คน
ภาพประกอบ: 
พก. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง DAO'S Run เพื่อเด็กดาวน์ฯ
พก. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง DAO'S Run เพื่อเด็กดาวน์ฯ
พก. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง DAO'S Run เพื่อเด็กดาวน์ฯ
พก. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง DAO'S Run เพื่อเด็กดาวน์ฯ
พก. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง DAO'S Run เพื่อเด็กดาวน์ฯ
พก. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง DAO'S Run เพื่อเด็กดาวน์ฯ
พก. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง DAO'S Run เพื่อเด็กดาวน์ฯ