พก. นำคนพิการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันเกิด 4 ปี

สถานที่: 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำคนพิการร่วมกิจกรรม “วันครบรอบรายการแจ๋วเป็นปีที่ 4” โดยมีหน่วยงานในสังกัด พก. ประกอบด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) พร้อมผู้ดูแล จำนวน 30 คน เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันและของว่าง พร้อมชมบรรยากาศถ่ายทอดสด รายการ “แจ๋ว”
ภาพประกอบ: 
พก. นำคนพิการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันเกิด 4 ปี
พก. นำคนพิการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันเกิด 4 ปี
พก. นำคนพิการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันเกิด 4 ปี
พก. นำคนพิการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันเกิด 4 ปี
พก. นำคนพิการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันเกิด 4 ปี
พก. นำคนพิการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันเกิด 4 ปี
พก. นำคนพิการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันเกิด 4 ปี
พก. นำคนพิการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันเกิด 4 ปี