พก. จับมือ ภาคีเครือข่าย จัดประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง” นำ “คนพิการทุกประเภท” ประกวดร้องเพลงระดับประเทศ พร้อมสนับสนุนเป็นนักร้องมืออาชีพ

สถานที่: 
ณ ลานด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประกวดร้องเพลงรอบคนพิการ ในรายการ “ชุมทางดาวทอง” ที่จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ รายการชุมทางดาวทอง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (ช่อง 35 HD) ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่นำคนพิการทุกประเภท ที่มีใจรักในการร้องเพลงเข้าร่วมการคัดเลือก (รอบแรก) สู่เวทีการประกวดร้องเพลงในระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์สดใส รุ่งโพธิ์ทอง อาจารย์แดน บุรีรัมย์ อาจารย์สมบัติ เมืองอุบล และอาจารย์ไมค์ ไมตรี นิยมแสง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยมีคนพิการทุกประเภท เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 80 คน และคัดจนเหลือ 12 คน เพื่อนำไปประกวดฯ ในรายการต่อไป
ภาพประกอบ: 
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”
ประกวดร้องเพลงรอบคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ “ชุมทางดาวทอง”