พก. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ครั้งที่ 2/2560

วันที่/เวลา: 
อังคาร, พฤศจิกายน 14, 2017 (All day)
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 2 กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน ประธานอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณากรณีการเลือกปฏิบัติต่อคนหูหนวกและนโยบายการจำกัดจำนวนคนพิการต่อเที่ยวบินสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ และกรณีสายการบินนกแอร์มีนโยบายห้ามคนพิการทุกประเภทเดินทางโดยลำพัง รวมถึงกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่รับคนพิการเข้ารับราชการตำรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. นำโดยนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนสายการบินไทย ไลออน แอร์ สายการบินนกแอร์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7