ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมด้วยผู้บริหาร พก.รดน้ำขอพร ปพม.

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, เมษายน 4, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงเเรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพ
        สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) โดย นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ นำคณะ ผู้บริหาร พก. รดน้ำขอพร นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงฯ พม. และนางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ พม. ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซมหานาค กรุงเทพ
ภาพประกอบ: 
รูปผู้อำนวยการ พก. ร่วมด้วยผู้บริหาร พก.รดน้ำขอพร ปพม.
รูปผู้อำนวยการ พก. ร่วมด้วยผู้บริหาร พก.รดน้ำขอพร ปพม.
รูปผู้อำนวยการ พก. ร่วมด้วยผู้บริหาร พก.รดน้ำขอพร ปพม.
รูปผู้อำนวยการ พก. ร่วมด้วยผู้บริหาร พก.รดน้ำขอพร ปพม.
รูปผู้อำนวยการ พก. ร่วมด้วยผู้บริหาร พก.รดน้ำขอพร ปพม.