ผอ. โรงงานปีสากล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมรายการ ทางช่อง NBT

สถานที่: 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล) พร้อมด้วยนางสาวนภัทร หาริตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมลงพื้นที่เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมรายการ “NBT มีคำตอบ” โดยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์นำสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า และของที่ระลึกต่างๆ เพื่อนำไปให้ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรร่วมโปรโมทสินค้าดังกล่าวผ่านรายการต่างๆ ของทางสถานี ทั้งนี้ มีกำหนดออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันที่ 8 มิถุนายน นี้
ภาพประกอบ: 
ผอ. โรงงานปีสากล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมรายการ ทางช่อง NBT
ผอ. โรงงานปีสากล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมรายการ ทางช่อง NBT
ผอ. โรงงานปีสากล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมรายการ ทางช่อง NBT
ผอ. โรงงานปีสากล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมรายการ ทางช่อง NBT
ผอ. โรงงานปีสากล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมรายการ ทางช่อง NBT
ผอ. โรงงานปีสากล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมรายการ ทางช่อง NBT