งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, ธันวาคม 1, 2017 (All day)
สถานที่: 
Hall 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

พม. เดินหน้าประชารัฐ ร่วมภาคเอกชนจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน”

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ Hall 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้ประเด็นหลัก “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม ที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 (Thailand Friendly Design Expo 2017) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ และการ มอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี รวมทั้งสิ้น 189 รางวัล โดยกระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอารยสถาปัตย์ ร่วมกันจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเจ้าหน้าที่ บุคลากร พก. ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 1,500 คน

ภาพประกอบ: 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (รมว.พก.)
มอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี
มอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี
มอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี