ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

สถานที่: 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือน และมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ข้าราชการในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้รับพิจารณาให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชื่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายอมร โคตรบึงแก ตำแหน่ง ผู้สอนวิชาชีพ ส 2 ลูกจ้างประจำ โดยนางอัจฉราพรรณ ธโนทัย เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. ร่วมแสดงความยินดี
ภาพประกอบ: 
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561