การหารือร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่/เวลา: 
พุธ, พฤศจิกายน 1, 2017 (All day)
สถานที่: 
ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP War Room) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP War Room) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการหารือร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
การหารือร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การหารือร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การหารือร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การหารือร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การหารือร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ