การส่งเสริมอาชีพคนพิการ

วันที่/เวลา: 
พุธ, ธันวาคม 6, 2017 (All day)
สถานที่: 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

แจ๋ว"
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 14.45 น. ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD) ได้นำเสนอประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำหรับวันนี้ เป็นการนำเสนออาชีพของคนพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางวิลาวัลย์ กิตติโกสินท์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง พร้อมด้วยนางสาวสาธิต เล็กกระโทก และนายทองสุข มูลฤทธิ์ คนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ผู้รับการฝึกอบรม ร่วมสนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" พร้อมสาธิต การจัดทำลูกประคบสมุนไพร

ทั้งนี้ รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.45 - 15.30 น. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการ ให้ช่วงเวลานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก. เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยการประสานงานกับนางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับท่านใดที่สนใจการฝึกอาชีพคนพิการ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี หรือสนใจผลิตภัณฑ์จากคนพิการ อาทิ ลูกประคบสมุนไพร ตุ๊กตาสบู่ กระเป๋าเครื่องเขียน พรมเช็ดเท้า ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากดอกกระเจี๊ยบ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 045 315 319 หรือ www.facebook.com/ubondisabled


ภาพประกอบ: 
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ