การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 27, 2017 (All day)
สถานที่: 
ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเตล จังหวัดนนทบุรี
พก. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ล่ามภาษามือ ฉบับที่ 2

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเตล จังหวัดนนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ล่ามภาษามือ ฉบับที่ 2“ เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและสื่อสาร ได้รับบริการล่ามภาษามืออย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการกำหนดแผนการติดตามและทิศทางการดำเนินงานด้านบริการล่ามภาษามือตามเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดบริการล่ามภาษามือ ซึ่งกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2560
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ และภาคีเครือข่าย
ภาพประกอบ: 
นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีพก.
พก. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ล่ามภาษามือ ฉบับที่ 2
พก. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ล่ามภาษามือ ฉบับที่ 2
พก. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ล่ามภาษามือ ฉบับที่ 2