การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2559) ครั้งที่ 3

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 28, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรม ปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยสำนักยโยบายและวิชาการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2559) ครั้งที 3 กลุ่ม ภาคใต้ ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556 โดยมี นางนภา เศรษฐกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ให้เกียติเป็นประธานเปิดการประชุม
ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 3
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 3
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 3
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 3
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ครั้งที่ 3