การประชุมร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

สถานที่: 
ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำโดยนายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมด้วยคณะ โดยหารือเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในภาคเอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
การประชุมร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
การประชุมร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
การประชุมร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
การประชุมร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
การประชุมร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
การประชุมร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด