การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ 2/2560

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 27, 2017 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD)
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ 2/2560

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ชั้น 3 ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ 2/2560 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ ในปีงบประมาณ 2560 การปรับปรุงคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 รวมถึงพิจารณาการทบทวนแนวทางการจัดตั้งและการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมีสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
นายสมคิด  สมศรี  อธิบดีพก.
นายจีระศักดิ์  ศรีพรหมมา  รองอธิบดีพก.
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ 2/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ 2/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ 2/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ 2/2560