การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2556

วันที่/เวลา: 
อาทิตย์, มกราคม 13, 2013 (All day)
สถานที่: 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2556
ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 3/2556
รูปการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 3/2556
รูปการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 3/2556
รูปการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 3/2556
รูปการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 3/2556
รูปการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 3/2556