การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560

วันที่/เวลา: 
อังคาร, พฤศจิกายน 28, 2017 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ และบุคลากร พก. กรรมการจากภาครัฐ องค์กรด้านคนพิการ ผู้นำคนพิการ เข้าร่วมการประชุม

ภาพประกอบ: 
 นายสมคิด สมศรี อธิบดีพก.
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560