จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ

วันที่/เวลา: 
อังคาร, มิถุนายน 18, 2013 -
13:00 ถึงวันที่ 16:00
สถานที่: 
ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมคนพิการเอเชียแปซิฝิก ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ