โครงการ การจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำมาตรฐานการดำเนินการและการให้บริการและคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
8 เมษายน 2014
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
แหล่งที่มา: 
งานพัสดุ กองกลาง