โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปี 2557 ของพก.

หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
แหล่งที่มา: 
กองกลาง กลุ่มอำนวยการ