เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเรือนนอนชายของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

วันที่ประกาศ: 
15 กุมภาพันธ์ 2019
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: