เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างจัดจัดโครงการประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 สู่การปฏิบัติโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

วันที่ประกาศ: 
28 พฤศจิกายน 2016

ประกาศรายชื่อผู้ขนะการประกวดราคาจ้างจัดจัดโครงการประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 สู่การปฏิบัติโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
 

 
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง