สำนักงาน กสทช. ขอเชิญคนพิการเข้าตอบแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม การรับรู้ภารกิจเพื่อสังคมผ่านสื่อหน่วยงาน กสทช.

วันที่ประกาศ: 
4 มกราคม 2017
ขอเชิญชวนคนพิการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม การรับรู้ภารกิจเพื่อสังคมผ่านสื่อหน่วยงาน กสทช. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
โดยข้อมูลที่ตอบแบบในแบบสอบถาม จะใช้เพื่อพัฒนาการทำงานของ กสทช. เกี่ยวกับคนพิการให้ดียิ่งขึ้น

https://goo.gl/forms/RuFbKXmIufN8Bv713


หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ภาพประกอบ: 
ขอเชิญคนพิการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม การรับรู้ภารกิจเพื่อสังคมผ่านสื่อหน่วยงาน กสทช.