ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานของ พก. ปี 2562

วันที่ประกาศ: 
24 มกราคม 2019
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานของ พก. ปี 2562
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง