ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ประกาศ: 
14 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: