(ร่าง)ขอบเขตของงาน (Term of reference:TOR) ซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทุบรี

วันที่ประกาศ: 
11 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: