รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2