ราคากลาง จัดจ้างโครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตอาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ประกาศ: 
15 ธันวาคม 2017
ราคากลาง จัดจ้างโครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตอาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง