ราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Call Center Fund For Empowerment of Persons with Disabilities)

วันที่ประกาศ: 
30 พฤศจิกายน 2017
ราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Call Center Fund For Empowerment of Persons with Disabilities)
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง