ราคากลาง โครงการค่าจ้างการออกแบบในการปรับปรุง หรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน เข้าถึงใช้ประโยชน์ได้

วันที่ประกาศ: 
2 มิถุนายน 2014
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ประเภทราคากลาง: 
แหล่งที่มา: 
งานพัสดุ กองกลาง