ราคากลาง โครงการ การจ้างเอกชนดำเนินการตรวจติดตามการรักษามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ประกาศ: 
26 กุมภาพันธ์ 2014
ราคากลาง โครงการ การจ้างเอกชนดำเนินการตรวจติดตามการรักษามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: