ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ: 
28 มีนาคม 2018
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง