ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารขนา 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน

วันที่ประกาศ: 
8 พฤศจิกายน 2018
ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารขนา 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: