ราคากลางโครงการ เช่ารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมในการจัดสัมมนาบุคลากร/สื่อมวลชน ฯ

วันที่ประกาศ: 
22 สิงหาคม 2016
ราคากลางโครงการ เช่ารถตู้พร้อมค่าธรรมเนียมในการจัดสัมมนาบุคลากร/สื่อมวลชน ฯ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง