ราคากลางโครงการ จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ประกาศ: 
12 กันยายน 2016
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร  ประจำปีงบประมาณ 2560
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง