ราคากลางโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และซ่อมแซม แก้ไขระบบงาน

วันที่ประกาศ: 
16 พฤศจิกายน 2015
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และซ่อมแซม แก้ไขระบบงาน
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง