ราคากลางโครงการ จ้างจัดทำระบบงบประมาณ การเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ

วันที่ประกาศ: 
12 มกราคม 2016
จ้างจัดทำระบบงบประมาณ การเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง