ราคากลางโครงการ จัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 650 ม้วน

วันที่ประกาศ: 
23 มีนาคม 2016
ราคากลางโครงการ จัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน  650  ม้วน
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง